search delete menu

Teknik Analiz Terimler Sözlüğü

Teknik analiz dünyasına adım atarken sıkça karşılaşacağınız terimleri sizler için derledik.

 • Dow Teorisi: Kısa vadeli fiyat hareketlerini göz ardı ederek piyasanın genel yönünü tahmin etmek ve meydana gelen trendlerle birlikte hareket etmek olarak tanımlanabilecek,modern teknik analizin kurucusu Charles Dow tarafından ortaya atılmıș olan ve modern teknik analizin temelini olușturan teoridir. 
 • Destek: Düșüște olan fiyatların,alıcıların güçlenmesiyle  dengelenmesinin beklendiği fiyat seviyesi. 
 • Direnç: Yükseliște olan fiyatların,satıcıların güçlenmesiyle dengelenmesinin beklendiği fiyat seviyesi. 
 • Çizgi grafik: Kapanıș fiyatlarının birleștirilmesi yöntemiyle çizilen grafiklerdir. 
 • Çubuk grafik: Bir gün içerisinde meydana gelen hareketleri yansıtan,en yüksek fiyattan en düșük fiyata kadar çizilen,sol çentik ile açılıș fiyatını ve sağ çentikle de kapanıș fiyatının temsil edildiği klasik grafik türüdür. 
 • Ağırlıklı ortalama: Belirli bir zaman dönemi için hesaplanan ancak son fiyat hareketlerine daha fazla ağırlık verilen hareketli ortalama türüdür. 
 • Alçalan üçgen formasyonu: Düșüș hareketlerinin dip noktalarının düz bir çzigi olușturduğu,buna karșın her yükselișin zirve noktasının bir önceki yükselișten daha așağıda bir seviyede olduğu üçgen formasyonlardır.Düșüș sinyali olarak yorumlanmaktadır. 
 • Așırı alım bölgesi: Bir osilatörün üst ucunun üzerinde olușan ve fiyatların așırı yükseldiği șeklinde yorumlanan bölgedir. 
 • Așırı satım bölgesi: Bir osilatörün alt ucunun așağısında olușan ve fiyatların așırı düștüğü șeklinde yorumlanan bölgedir. 
 • Basit hareketli ortalama: Tüm fiyat verilerine eșit düzeyde ağırlık verilen hareketli ortalama türüdür. 
 • Bayrak formasyonu: Genellikle üç haftadan kısa süren,sert hareketlerden sonra meydana gelen ve șekli paralelkenara benzeyen sıkıșma formasyonudur. 
 • Bollinger bantlarıJohn Bollinger tarafından geliștirilen ve yirmi günlük basit hareketli ortalamanın alt ve üstüne standart sapma bandı çizilmesi ile olușturulan bantlardır. 
 • Dönüș formasyonları: Trendin yön değiștireceğine yönelik sinyal üreten formasyonlardır.Dip ve tepe formasyonları ile omuz-baș formasyonları örnek olarak gösterilebilir. 
 • Düșüș trendi: Fiyatların genel hareketinin düșüș yönünde olduğu,olası yükselișlerde zirvenin bir önceki zirveye göre sürekli așağıda olduğu trend türüdür. 
 • Düzeltme hareketleri: Fiyatların trend yönünün aksine hareket ettiği ve trendin vadesine göre kısa süren hareketlerdir. 

 • Düșüș trendi çizgisi: Sürekli daha așağıda olușan yükseliș tepeleri üzerinden așağı sağa doğru çizilen trend çizgileridir. 
 • Fibonacci düzeltme seviyeleri: Trendlerin zirve ve dip seviyeleri arasındaki farkın Fibonacci katsayıları ile çarpımıyla elde edilen düzeltme seviyeleridir. 
 • Formasyonlar: Tahmin değeri tașıyan karakteristik șekillerdir.Genellikle fiyat grafiklerinde kullanılmakla birlikte indikatör grafiklerinde kullanılmaktadır. 
 • Flama formasyonu: Olușum,gelișim ve sonuç bakımından bayrak formasyonlarına benzeyen ancak biraz daha yatay ve isminden de anlașıldığı üzere flamaya benzeyen formasyonlar.
 • Parabollic SAR: Welles Wilder tarafından olușturulan bir bașka gösterge olan parabolic SAR,kısa ve orta vadede olușan yön değișimlerinin tespitinde kullanılır.SAR sözcüğü, İngilizcedeki  “Stop And Reversal” (Dur ve Geri dön) sözcüklerinin baș harfleridir. Parabolic SAR,oldukça volatil bir indikatördür.Bu nedenle diğer indikatörlerle birlikte kullanımı önerilir. 
 • Stop Loss (Zararı durdur): Zararın büyümesini engellemek adına açık olan ișlemi belirli bir fiyattan kapatmak amacıyla verilen emirdir. 
 • Take profit(Kar al): Açık olan bir pozisyonu,önceden belirlenmiș karlı piyasa fiyatından kapatılması ișlemidir. 
 • Teknik analiz: Fiyat grafikleri,ișlem hacmi ve formasyonlar ile piyasa hareketlerini inceleyen analiz türüdür. 
 • Temel analiz: Genel ekonomik durum ve arz-talep teorilerine dayanan analiz türüdür. 
 •  Trend: Fiyatların genel yönü,eğilimi. 
 • Trend çizgileri: Yükseliș tepelerinden ve düzeltme diplerinden çizilen ve varolan trendi ve eğimini gösteren çizgidir. 
Teknochain - 21 Jan 2018, 11:29
Soruların mı var?
Soruların mı var?
Sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaş cevapları birlikte bulalım!
Etiketler
Sosyal Medyada Paylaş
Yorum Yap

You must be logged in to post a comment.